ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-07

HOSxP - Free software Hospital Information System, with slick GUI. A solo project !

HOSxP (ไทย), emerged from a one-man-show project (the developer is a pharmacist by training), with NO public funding, now on a real use on over 70 hospitals across Thailand. Server runs on Linux or Windows, with client on Windows. Free as in speech and beer (GPL), the source code is on SourceForge. Check it out (and write a letter to your NIH or NHS).

read more | digg story

tags:

1 comment:

veer said...

ในที่สุด Hospital OS ก็เป็น GPL :-)
หยุดความงงงวยก้ำกึ่ง