ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-04

Anonymous Users as Good Users

Cathy Ma — an MPhil student, at Department of Sociology, the University of Hong Kong, doing research in internet cultural movements, copyleft, folksonomy, commons-based peer production and etc... including Wikipedia.

Her research paper presented at Wikimania 2005 conference,
Wikipedia – Anonymous Users as Good Users
(วิกิพีเดีย – ผู้ใช้นิรนามในฐานะผู้ใช้ที่ดี)

tags:

4 comments:

jittat said...

เยี่ยม!

Anonymous said...

anon chat ?

http://cspace.in/

CSpace provides a platform for secure, decentralized, user-to-user communication over the internet.

Anonymous said...

Hey hi, Cathy here. This year I'm talking about other aspect, trust and Wikipedia.
http://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/Schedule
(link to video under the name).

Hope you'll like it.

bact' said...

thanks Cathy ;)