ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-02

The 1st School of Asian Applied NLP

ใครสนใจก็ลองสมัครไปเรียนดูนะครับ รับประมาณ 30 คนได้ ไม่เห็นเค้าพูดถึงค่าใช้จ่ายเลย (หรือว่าออกให้ ฟรี ? :P)

Asian Applied Natural Language Processing for Linguistics Diversity and Language Resource Development (ADD) is delighted to announce the call for participation of the First School of Asian Applied NLP (August 21 - September 1, 2006). More information, course outline and detail schedule.

Important dates

  • Jul 21, 2006 Due date of application submission
  • Jul 31, 2006 Notification of participant acceptance
  • Aug 21 - Sep 1, 2006 Course 1: Introduction to NLP + Workshop

Venue

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Pathumthani, Thailand

Organizers and Supporters

NICT Asia Research Center (Japan) — Asian Language Resources Network ProjectNECTEC (Thailand) — SIIT (Thailand) — Asia-Pacific Association for Machine TranslationAsian Federation of Natural Language ProcessingPAN Localization ProjectCenter for Research in Urdu Language Processing (Pakistan)

ADD School of Asian Applied Natural Language Processing

tags:

1 comment:

veer said...

อยากเรียน Corpus development :-)
ที่เรียนก็เจ๋ง ตัวแปรสำคัญก็คือราคานี่
หละ -_-! ไม่รู้มีแบบแบ่งขายหรือเปล่าแฮ่ๆ