ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-16

twee

twee pop

“ "Twee", a baby-talk alteration of "sweet", was originally a British term for something that is overly sweet or knowingly cute. ”
“ Although Belle & Sebastian have been described as a twee pop band, this is a description the band have rejected. ”
Twee pop is a type of indie pop that is known for simple, sweet melodies and lyrics, often with jangling guitars and a noted emphasis on childlike naivete. ”

tags:

No comments: