ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-02

If it's essential. It's on the wall.

Rule of thumb: “If it's essential. It's on the wall.”

Water. Electricity. Data.

Computer Processing Power.
(when one can has it in a wall-socket, who longer needs a box ? .. no matter how mini it is)

Music.
(exhibited in this year Design Mai)

Fuel.
(use benzin ?, bad luck)

Ice cream!
(ok, not so essential. but definitely Eissential :D)

tags:

No comments: