ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-13

12,000 mark Thai Wikipedia

เยโย

วิกิพีเดียไทย เลย 12,000 บทความ (มาหลายวัน) แล้ว

เข้าไปช่วยเขียน ช่วยแก้ ช่วยอ่าน ช่วยด่า หรือเข้าไปแกว่งขาเล่น ๆ ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องช่วย

สารานุกรม เสรี ฉัน ด้วย เธอ ด้วย

tags:

No comments: