ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-08

Ping Pong Civilization

on how to achieve and sustain a networked information economy/society ...

The Wealth of Networks (PDF book) / social aspects

12 Principles of Collaboration (PDF whitepaper) / technical aspects

via fringer & woict

tags:

No comments: