ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-19

Modeling self-organization of communication and topology in social networks

Modeling self-organization of communication and topology insocial networks
M. Rosvall and K. Sneppen, 2006.

(ถ้าใช้ Safari/Mozilla + Adobe Reader plug-in แล้วมีปัญหา ดูไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนเบราเซอร์ หรือดาวน์โหลดมาดูนอกเบราเซอร์แทน)

This paper introduces a model of self-organization between communication and topology in social networks, with a feedback between different communication habits and the topology. To study this feedback, we let agents communicate to build a perception of a network and use this information to create strategic links. We observe a narrow distribution of links when the communication is low and a system with a broad distribution of links when the communication is high. We also analyze the outcome of chatting, cheating, and lying, as strategies to get better access to information in the network. Chatting, although only adopted by a few agents, gives a global gain in the system. Contrary, a global loss is inevitable in a system with too many liars.

ผู้เขียนทั้งสองคน มาจากภาควิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Umeå University สวีเดน) โดยที่คนหลังทำงานอยู่ที่ Niels Bohr Institute (เดนมาร์ก) ด้วย
... เอ๊ะ หรือว่า "ฝูงชน" ก็เหมือน "อนุภาค" ?

คิดถึง สถาบันสถาปนา
(ผมกลัว "มโนมัย" นะ :P)

via นอกกรอบ.คอม

tags:

1 comment:

Isriya said...

มโนมัยยุบสภาหนีไปแล้ว :P