ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-22

Media, Games & Mobility conferences

conferences, forum, exhibition

DIME 2006
1st International Conference on Digital Interactive Media Entertainment & Arts

GAME World 2006
a public forum held along DIME 2006

IEE Mobility 2006
3rd International Conference on Mobile Technology, Applications and Systems

(co-located)
October 25-27, 2006
Rangsit University, Bangkok, Thailand

tags:

No comments: