ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-17

Java to AJAX compiler !

Google Web Toolkit - Build AJAX apps in the Java language เท่ซะ

You write your front end in the Java programming language, and the GWT compiler converts your Java classes to browser-compliant JavaScript and HTML.

Write AJAX applications in the Java language with Google Web Toolkit

ลง NetBeans 5.5 Beta (เพิ่งออก) แล้วลอง GWT เลยมะ ? .. เผื่อจะใช้ GWT กะ Matisse ได้ :P

tags:

1 comment:

Anonymous said...

เท่าที่อ่านดู เห็นว่าต้องใช้ UI widget ของ GWT น่ะครับ
คงจะยังใช้กับ Mantisse ไม่ได้
แต่ว่ามี tools สำหรับ generate Eclipse project ให้ด้วยนะ