ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-03

ISO/IEC 26300

OpenDocument กำลังจะได้เป็นมาตรฐานสากล (ISO/IEC) แล้ว

ISO/IEC DIS 26300 : Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0

tags:

No comments: