ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-04

Hypermedia Berlin

"Hypermedia Berlin" is an interdisciplinary, multimedia, web-based research and curriculum development project, which investigates, analyzes, and maps the cultural, architectural, and historical layers of a city space.
The project takes Berlin - arguably one of the most rich, contradictory, and multi-layered cities in the world - as its point of departure and seeks to develop an innovative research and pedagogical platform for studying and teaching Berlin's history.

tags:

2 comments:

Anonymous said...

อืม เราว่า..Berlin มันไม่ดู contradictory ขนาดนั้นเปล่าหว่า ?? เราว่าดู Paris, Moscow หรือว่า London ยังให้ความรู้สึกมากกว่าอีกนะ ...

bact' said...

being the center of the Cold War,
i think that's contradictory enough.