ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-02

Kudos

มาตรา 65 บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำ ใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

อาจารย์จุฬาฯ ฉีกบัตรประท้วงการเลือกตั้ง
อ. ไชยันต์ ไชยพร (หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงคะแนนโดยกาช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ แล้วชูให้สื่อมวลชนดู หลังจากนั้นได้ฉีกบัตรเลือกตั้งจนขาด (ผิดกม.เลือกตั้ง มาตรา 108 - ทำลายบัตรเลือกตั้ง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปฏิเสธอำนาจรัฐ

สัมภาษณ์ อ. แก้วสรร อติโพธิ ถึงกรณีนี้ (wmv)
การยุบสภาที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีประโยชน์เพื่อสาธารณะ ถ้ารัฐไม่ทำหน้าที่เพื่อสาธารณะ อาจารย์ไชยันต์ก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเป็นพลเมือง ซึ่งการฉีกบัตรเลือกตั้ง ก็เป็นการเลือกทำผิดกฎหมายอย่างสงบ เพื่อประท้วงขัดขืน ในกรอบที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 อนุญาต

หนุ่มใหญ่ฉีกบัตรเลือกตั้ง ไม่ประกันตัว-ขอนอนคุกแทน
ขอเป็นเพื่อน เป็นกำลังใจให้อาจารย์ไชยันต์ และไม่ให้อาจารย์โดดเดี่ยว


อารยะขัดขืน (หรือ การแข็งข้อไม่ยอมเป็นพลเมือง หรือ สิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมาย) เป็นการเรียกกิจกรรมรวม ๆ ของการเคลื่อนไหวที่จะไม่กระทำตามกฎหมาย หรือ ความต้องการและคำสั่งของรัฐบาลหรือผู้อยู่ในอำนาจ โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้อธิบายคุณลักษณะ 7 ประการของ "อารยะขัดขืน" ในฐานะของปฏิบัติการทางการเมือง คือ

  1. เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย
  2. ใช้สันติวิธี (ไม่ใช้ความรุนแรง)
  3. เป็นการกระทำสาธารณะโดยแจ้งให้ฝ่ายรัฐรับรู้ล่วงหน้า
  4. ประกอบด้วยความเต็มใจที่จะรับผลทางกฎหมายของการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
  5. ปกติกระทำไปเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล
  6. มุ่งเชื่อมโยงกับสำนึกแห่งความยุติธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมือง
  7. มุ่งเชื่อมโยงกับสำนึกแห่งความยุติธรรม ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายและสถาบันทางสังคม

เพิ่มเติม:


คำแถลง รศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร 2 เมษายน 2549
(ขอบคุณพี่ป๊อกครับ ผมยังหาลิงก์ต้นฉบับไม่ได้เลย)

ร่วมให้กำลังใจแด่อาจารย์ไชยันต์ ที่เว็บนสพ.ประชาไท

3 comments:

bact' said...

filmsick อ้างถึง (หนังสือ) อ. ไชยันต์ ;)

Anonymous said...

เอ่อ .... ผมอาจจะเห็นแตกต่างไป ผมไม่ชื่นชมการกระทำที่ผิดกฎหมาย ครับ .... ด้วยความเคารพในความเห็น

bact' said...

ยินดีครับ

(อ่านบล็อกเรื่อง phishing แล้ว ละเอียดดี :))