ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-11

Character set detection in Java

jchardet — a Java port of Mozilla's automatic charset detection algorithm.

2 comments:

Oakyman said...

มีที่มัน detect ได้เจ๋งกว่านี้มั้ยเนี่ย

bact' said...

ICU4J CharsetDetector