ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-19

2-4 May - Regional Conference on Open Standard:

โหมโฆษณากันหน่อย :P

Regional Conference on Open Standard:
The key to an Open ICT Ecosystem
Bangkok, Thailand. 2-4 May 2006

เป็นการประชุมเกี่ยวกับมาตรฐานเปิด ในเรื่องไอซีทีและกิจการที่เกี่ยวข้อง (Health care, Life sciences, Logistics, Supply Chain Management, Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Open Source Software)

Sponsored by SIPA, IBM, Oracle, Intel, NECTEC, and Cisco. In cooperation with UNDP-APDIP.

ไปได้ก็ไปกันครับ ฝากบอกต่อ ๆ กันด้วย

No comments: