ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-31

Vote NO VOTE

วันที่ 31 มีนาคม เวลา 11 โมงตรง
ณ สถานีรถไฟใต้ดินสีลม
ร่วมกันรณรงค์แสดงจุดยืนทางการเมือง

กางดออกเสียง

www.tuthaprajan.org

ป.ล. ลอก อ. มะนาว มา (ผมถูกปั่นหัว! :P)