ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-15

Rule Engine for Java

update: เพิ่ม Drools, แนะนำโดย sid

  • Jess — Rule Engine for Java หน้าตาคล้าย ๆ Lisp เลยนะ - -
  • Drools

มีใครเคยใช้มั่ง ?

ทั้งสองตัวข้างบน ใช้ Rete algorithm เช่นเดียวกับ rule engine อื่น ๆ อีกหลายตัว

ตัว Drools นี่ comply กะ JSR-94 — Java Rule Engine API ด้วย

2 comments:

Anonymous said...

เคยลองใช้ไปนิดหน่อยแต่พอลอง Drools แล้วรู้สึกว่า drools ลื่นกว่าแฮะ

PPhetra said...

? Bact' เคยอ่านหรือยัง
http://pphetra.blogspot.com/2005/08/implement-business-rule-drools.html