ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-25

no name

ฉันชอบเธออย่างที่อยู่ด้านโน้นของสนามมากกว่า
หน้าของเธอดูชัดเกินไปเมื่ออยู่ใกล้ และลมหายใจของเธอก็แรงไป
อย่าเดินเข้ามาใกล้กว่านี้อีกเลย เพราะฉันยังอยากที่จะชอบเธออยู่

No comments: