ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-15

How many people on the streets ? - Google Earth can help

ตกลงแค่ไม่กี่พัน (รัฐบาลว่า) หรือว่าเป็นแสน (สนธิว่า) ?
(ฟัง BBC News เมื่อวาน เค้าว่า "tens of thousands" ก็ประมาณหลายหมื่น = มากกว่าพัน แต่ไม่ถึงแสน)

คนชายขอบ เสนอวิธีคะเนคร่าว ๆ ด้วย Google Earth เอาพื้นที่ชุมนุม (ตร.ม.) x ความหนาแน่นเ (คน/ตร.ม.) ก็จะได้จำนวนคนที่ไปชุมนุมอย่างคร่าว ๆ :
ตกลงผู้ชุมนุมต่อต้านนายกฯ มีกี่คนกันแน่?

No comments: