ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-02-04

Shin deal - a lawful immorality

เมื่อความถูกต้องทางกฎหมาย อยู่เหนือความถูกต้องทางศีลธรรม: บทวิเคราะห์ 20 ประเด็นหลัก ในดีลเทคโอเวอร์กลุ่มชินคอร์ป

โดย “ม้านอก” และ “เด็กนอกกรอบ”
(PDF, 24 หน้า, หรืออ่านฉบับ HTML ที่ onopen.com)

ถ้าท่านคิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ ขอความกรุณาช่วยเผยแพร่เอกสารนี้ไปยังแหล่งต่าง ๆ
ถ้ามีข้อเสนอแนะ ติชมประการใด โพสต์ได้ที่นี่ [fringer.org]

No comments: