ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-28

Thai papers' Headlines on Shin deal

ไปดูกันว่า หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ เค้าพาดหัวข่าวกันว่ายังไงบ้าง กรณีท่านผู้นำขายหุ้นเพื่อชาติ

(มีรูปประกอบสี่สีสดใส)

No comments: