ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-04

Organize your Inbox using info from your Social Network

Prioritize and sort emails based on the relationship to the sender and other characteristics of incoming email messages.

Microsoft SNARF | ClearContext | review | slashdot

1 comment:

Anonymous said...

Hi Bact

I have just sent a message to your gmail. Please check. (Just in case you rarely check your gmail).

Have a nice day.
Keng (dude)