ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-08

Open Online

อ่าน โอเพ่น ออนไลน์ กันได้(นาน)แล้ว

อ่านเถอะนะ นะ


นะ

1 comment:

PPhetra said...

ผมก็ติดตามอ่าน open เหมือนกัน