ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-15

Let's share

เหตุเกิด ณ ห้องแชท Thai ในโปรแกรมแชร์เพลง (p2p) Soulseek

...
[Tux] ใครมีแฟนสวยๆ แชร์หน่อยครับ
[Mr_auu] mp3 *ชื่อนักร้อง
[Tux] จะโหลด
[frerbuary] -*-
...

No comments: