ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-01

CMM for a small software house

ไทยนำทีม 10 ประเทศผุดมาตรฐานหนุนบริษัทซอฟต์แวร์ระดับเอสเอ็มอี, กรุงเทพธุรกิจ, 1 มกราคม พ.ศ. 2549

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ 10 ประเทศทั่วโลก สร้างมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดย่อม (Software Lifecycle for Very Small enterprise) ต่อยอดจากมาตรฐานทีคิวเอสของไทย เพื่อช่วยให้บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่มีคน 4-5 คน สามารถขอมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น หวังดันเป็นมาตรฐานโลกภายใน 2-3 ปี

No comments: