ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-11

LOTUS Thai Speech Corpus

Chai Wutiwiwatchai wrote:

NECTEC now lauches a large vocabulary continuous speech corpus
namely LOTUS. It is freely downloaded at

http://www.nectec.or.th/rdi/lotus

It contains both a set of phonetically-balanced sentences with
manually phone-boundary marked and three sets of large vocabulary
continuous speech sentences covering Thai 5,000 words.

Please find out its usefulness in your work.
Chai

No comments: