ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-30

George Best

“ the most talented player ever to come out of the British Isles. ” — ESPN Soccernet

George Best, former Northern Ireland football international (22 May 1946 – 25 November 2005)
Gallery at Soccernet | Bio at Wikipedia

Of unrelated, George Best (album) from The Wedding Present, one of my favorite bands (but I like Cinerama more).

No comments: