ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-15

Architecture is ...

According to WordNet, architecture is the art of wasting space beautifully.

Well, my younger brother, the one next to me, is an architect. We both do love wasting space (and time). So may be the later that makes us different :P

No comments: