ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-01

Universal Networking Language - book

Universal Networking Language: Advances in Theory and Applications

What is UNL ?

พยายามอธิบายความหมายของสิ่ง/การกระทำ/เหตุการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบทั่วไป/มาตรฐาน ไม่ขึ้นกับภาษา

UNL vs Lexical Conceptual Semantics ? ... เหมือน ต่าง อะไรเหมาะกับอะไร ... ?

1 comment:

PPhetra said...

เข้าไปอ่านแล้วตาลาย
แต่เห็นตัวอย่างแล้วชอบ
================
“I can hear a dog barking outside”.
เป็น UNL แล้วได้เป็น

{unl}
[W]
I:01
hear(icl>perceive(agt>thing,obj>thing)).@entry.@ability:02
dog(icl>mammal):03
bark(agt>dog).@entry:04
outside(icl>place):05
:01:06
[/W]
[R]
02aoj01
02obj06
04agt:0103
04plc:0105
[/R]
{/unl}