ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-02

Vector drawing programs

Features comparison and brief reviews of 29 vector drawing programs, 14 are open source.

For geometry stuffs, take a look at Z.u.L. (aka Compass and Ruler) — can export to eps (for LaTeX, etc.).

2 comments:

Beamer User said...

Thank. I have a lot of postscript books from that
website now.

Unknown said...

เยี่ยมเลย
เคยลอง implement Bezier curve ดู
แต่ไม่เคยเข้าใจ algorithm
พอไปเห็น demo ใน Z.u.L แล้ว ปิ๊งเลย