ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-19

Vietnamese Spring Rolls

ปอเปี๊ยะญวนสด สูตร 1, สูตร 2, สูตร 3

ปอเปี๊ยะญวนทอด สูตร 1, สูตร 2 – ตำรับเจ้าคุณอาทิตย์ .. ก็เอาปอเปี๊ยะญวนสดโยนลงน้ำมันดิ ไม่เห็นยาก -_-"

1 comment:

Anonymous said...

เจ้าคุณอาทิตย์... -_-''