ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-22

Nvu 1.0

W3C CSS home page reports: “Disruptive Innovations and Linspire published version 1.0 of Nvu, a WYSIWYG Web site editor, based on Gecko (Windows, Mac, Linux/X, Open Source).”

โปรแกรมสร้างเว็บเพจ Nvu รุ่น 1.0 โอเพนซอร์ส โหลดไปใช้กันได้แล้ว ฟรี
ทำนองเดียวกะ FrontPage หรือ Dreamweaver นี่แหละ (แต่อาจจะเก่งไม่เท่า ต้องลองเองแฮะ)

2 comments:

Beamer User said...

1 เดือนผ่านไปแล้ว

bact' said...

เห็นแล้วล่ะครับ (แต่ W3C CSS เพิ่งเอามาลงข่าวนะ :P)

เผื่อ ๆ น่ะ :P