ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-20

Jotspot

Jotspot [ jot.com ], a wiki hosting provider. With extra (unique?) features like "e-mail to a wiki page". Note: this is a for-fee service.

Lawrence Lessig uses Jotspot for a collaboration to update a new version of his Code and Other Laws of Cyberspace book.

3 comments:

Ross said...

Socialtext had that feature a year before they did, check it out.

bact' said...

oh. thx Ross! ;)

Socialtext

bact' said...

Wikispaces did it, too !