ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-28

Sleepless in London

Back to Berlin again.

เหนื่อยโคตร

เป็นสี่ห้าวันที่ดูเนือย ๆ แต่ก็มีเรื่องเยอะเหมือนกัน

No comments: