ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-15

OpenSolaris

มาแล้ว

2 comments:

Unknown said...

ไหงป้ายมันไม่มีภาษาไทยหว่า ???

bact' said...

get your OpenSolaris Live CD now

http://opensolaris.com/