ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-14

101 Ways to kill the Crazy Frog!

ฮ่า ๆ ๆ ตายซะเถอะแก๊ !

บริ๊ง บริง บริง บริง

ต๊าย!

No comments: