ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-04

Taxonomies ang Tags

อ่าน: Taxonomies and Tags: From Trees to Piles of Leaves

น่าจะเป็นแนวทางในอนาคต อย่าง file system ก็พยายามจะไม่เป็น tree แล้วเหมือนกัน เน้นใช้ metadata ซึ่งถ้าพูดรวมๆ tag ก็คือ metadata นั่นแหละ
แอพพลิเคชั่นในปัจจุบันที่ใช้ tag ที่เห็นๆ กันชัดๆ บนเน็ต ก็ del.icio.us (bookmarks), CiteULike (publications), flickr (photos), Gmail (mail), Technorati (blog)

อืมม...

1 comment:

bact' said...

ประยุกต์ใช้ tag เพื่อการวิเคราะห์ log file โดยคุณ pok

เขียนได้ดีมากๆ ละเอียด น่าสนใจ :)