ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-08

"SPAM" blog

Nothing but online gambling advertisements!

What's the purpose of this kind of blog?
To increase the search engine's ranking of a website that it (repeatly) mentioned?

Found accidentally by clicking on the "Next Blog" button. On the upper right of this (my) blog.

1 comment:

Unknown said...

ผมก็เคยกด next blog เจอเหมือนกัน
เมื่อกี๊ลอง search โดยใช้ google ดู
โดยใช้ keyword "poker online"
ยังไม่พบ site ที่เขา promote
เลยไม่รู้ว่าได้ผลไหม