ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-10

Thinlet

Thinlet เป็นชุดอำนวยความสะดวกในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกตัวหนึ่ง ใช้ XUL เป็นตัวอธิบายหน้าตา (ทำให้แยก ส่วนอธิบายการทำงาน กับ ส่วนอธิบายหน้าตา ออกจากกันได้โดยง่าย) ใช้ได้กับ Java VM รุ่น 1.1 เป็นต้นไป รวมถึง VM ของไมโครซอฟต์ด้วย / โอเพนซอร์ส (LGPL)

Thinlet is a GUI toolkit for Java. It use XUL as its UI descriptor. Thinlet can runs on any Java VM that (backward) compatible with Java 1.1 spec (yes, including that Microsoft VM). Thinlet compressed size is 38KB, and it is LGPL licensed.

If you looking for a more light-weighted alternative to Swing, then give it a try.

To make things easier, there're few UI designers for Thinlet that will auto-generates you an XUL code. ThinG is a GPL one. Theodore has both freeware and commercial ones.

Note: If you need more advanced features, that may not in the current official release of Thinlet, you may try Thinlet-Zee. It is a "patched" improved version of Thinlet (Thinlet itself doesn't has any update for almost a year).

ลองเล่นๆ ตัวอย่างดู ก็โอเคทีเดียว แต่ยังไม่ได้ลองเขียนเองจริงๆ ว่าจะเป็นยังไง และใช้ภาษาไทยได้รึเปล่า

No comments: