ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-09

เรื่องน่าอ่าน เกี่ยวกับ JavaScript และ DOM

รวมถึงความไม่เข้ากัน ของเบราเซอร์ต่างค่ายด้วย
มีพูดถึง ActiveX, COM, XPCOM, Mozilla, Internet Explorer

จากบอร์ด LTN devel โดยคุณ Khem

No comments: