ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-17

Academic positions @ SIIT, Thammasat Univ

Ads:

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) is a privately funded international academic institute in Thammasat University, with instruction being conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University, next to Thailand Science Park, Asian Institute of Technology, NSTDA national research labs, and high-tech industrial parks. We offer attractive salaries, remuneration and benefit comparable to private sectors. Qualified individuals are sought to fill the following positions:

Full-Time Faculty Members

  • Doctorate degree with research publications in the following fields:
    • Management Information Systems
    • Finance and/or Accounting
  • Excellent command of spoken and written English

More details, more jobs
(Teaching Assistants, Instructors, English Instructors, Systems Administrator, Programmer)

No comments: