ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-06

ThaiTsunami.com - Official Website

One stop service. For all the matters related to the disaster (in Thailand), by the Ministry of ICT.

Database from www.missingpersons.or.th has been transfered to this website already.

No comments: