ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-12-09

Thai Nava Parsons Green

Ads:

A Thai restaurant on New King's Road, Parsons Green, South West London.

Dine-in, party, take-away & delivery.
Call 020 7736 8833.

1 comment:

bact' said...

FYI, the management has been already changed for few months (may be around May 2006 ?, not sure).