ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-12-03

Press any key to continue...

Still waiting for a residence permit.

I'm thinking about what if I cannot get it in time...
and have to.. withdraw from this job...
that would be very sad.

But there's nothing that I can do right now. It's not in my control.

Waiting...

2 comments:

ToW said...

Es wird sehr wunderbar wenn es den Knopf "fwd"(>>) gibt.
Koennen Sie es suchen?

(พะยามอย่างเต็มที่แร้วฮับ - -')

bact' said...

แปลว่าอะไรวะ?