ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-12-23

Java 2 SE 6.0 (Mustang) snapshot

Early Access of the coming Java 2 SE 6.0.

Released under the Java Research License (JRL).

(From a quick view, its change summary has many entries about AMD64 or 64-bit things in general.)

No comments: