ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-12-10

ความไม่มีงาน นั้นเป็นทุกข์

ความที่มีงานแล้ว แต่ยังไปทำไม่ได้ซะที เพราะว่าต้องรอวีซ่า นั้นเป็นทุกข์ยิ่งกว่า

เผอิญไม่ได้เกิดเป็นคนอียูมันก็แย่งี้นะฮะ :P

No comments: