ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-06

ซอร์สโค้ด Java 2 SE 5.0 มาแล้ว

ใช้ Java Research License (JRL) = อนุญาตให้ใช้ในการศึกษา, วิจัย, ใข้ส่วนตัวได้ -- ยังไม่ใช่ Free/Open Source Software license

JRL มีพื้นฐานมาจาก Sun Community Source License (SCSL) แต่เข้มงวดน้อยลง. Sun ตั้งใจจะเปลี่ยน license ของเทคโนโลยีจาวาทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้ SCSL อยู่ เป็น JRL, ซึ่งรวมถึง J2EE และ J2ME ด้วย.

No comments: