ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-23

หนาวแล้ว

ผ่านลมหนาว จะกี่คราวก็ยังเหมือนเดิม ... ?

("Winter's Wind" a Thailand's all time classic by Tea for Three. Good by itself, also great complement to a beer garden with friends.)

No comments: