ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-08

การเมืองแบบโอเพ่นซอร์ส

The Rise of Open-Source Politics จาก The Nation (ไม่ใช่ เดอะเนชั่น ของบ้านเรานะ)

พูดคร่าวๆ ก็คือ การเมืองแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ไม่ใช่แค่ไปหย่อนบัตรทุกสี่ปีแล้วก็จบกันแค่นั้น

No comments: