ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-01

Andrew S. Tanenbaum

One of my heros.

ใครบอกว่าเรียนมาทางคอม แล้วจะไปรู้เรื่องอะไรการเมือง

No comments: